Listat e përfituesve nga Komuna e Gjilanit

  • Subvencionet në Bujqësi

    Lista e përfituesve të subvencioneve në Bujqësi

  • Subvencionet nga DKRS

    Lista e përfituesve të subvencionit në DKRS

  • Subvencionet për klubet e sportit

    Lista e përfituesve të klubeve të sportit